Aktualności

Drodzy uczestnicy XVII edycji Olimpiady Znajomości Afryki

 

Rozpoczynamy zapisy do kolejnej edycji Olimpiady Znajomości Afryki.

Zgłoszenia będziemy przyjmować do 26 listopada 2018 r.

 

Komitet Główny Olimpiady wzorem ubiegłych lat podtrzymuje zmiany w regulaminie Olimpiady. Najważniejsze z nich to:

  1. Szkoła, która zgłosi uczniów do udziału w Olimpiadzie powinna liczyć się z tym, że testy na I etap będzie musiała wydrukować we własnym zakresie. Tylko w uzasadnionych przypadkach KG Olimpiady może partycypować w kosztach wydruku.  
  2. Finał Olimpiady będzie jednodniowy.

Olimpiada będzie przebiegać trójetapowo:

  • etap szkolny – 3 grudnia 2018 r.
  • etap okręgowy – 4 marca 2019 r.
  • finał – 10 kwietnia 2019 r.