Aktualności

Ważne informacje dla uczestników etapu okręgowego XV OZA

 

1. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego Olimpiady, którzy dotychczas nie dostarczyli oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Główny dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) proszę o ich niezwłoczne dostarczenie. Ww. oświadczenie podpisuje osobiście uczeń pełnoletni lub też prawny opiekun ucznia niepełnoletniego. Wzór oświadczenia można pobrać z zakładki formularze. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Złożenie oświadczenia jest OBOWIĄZKOWE.

 

Lista zakwalifikowanych uczniów do II etapu OZA (pobierz)

 

2. Drugi etap OZA odbędzie się we wszystkich okręgach 27 lutego (poniedziałek) 2017 r.
o godz. 11.00. Dane adresowe miejsc II etapu OZA.

Kujawsko-Pomorskie

Zespół Szkół Katolickich, ul. Nowodworska 17, 85-120 Bydgoszcz

Pomorskie

Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi, ul. Wodna 8, 83-110 Tczew

Lubuskie

Katolickie Liceum im. św. Tomasza z Akwinu, ul. Drzymały 36, 66-400 Gorzów Wlkp.

Śląskie

Wydział Teologii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

Świętokrzyskie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki, ul. św. Stanisława Kostki 17, 25-335 Kielce

Małopolskie

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego, ul. Studencka 12, 31-116 Kraków

Lubelskie

Zespół Szkół im. Św. Stanisława Kostki, "Biskupiak" ul. Słowikowskiego 6, 20-126 Lublin

Łódzkie

Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II, ul. K. Baczyńskiego 156, 91-170 Łódź

Warmińsko-Mazurskie

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, sala nr 20

Opolskie

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole

Wielkopolskie

Wydział Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Budynek B, audytorium nr 2 (parter), ul. Wieżowa 2/4,  61-111 Poznań

Podkarpackie

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, ul. Ks. Jałowego 1,
35-010 Rzeszów

Zachodnio-Pomorskie

Kuria Metropolitalna, ul. Papieża Pawła VI nr 4, 71-459 Szczecin.

Mazowieckie

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. ks. R. Archutowskiego, ul. Dewajtis 3,
01-815 Warszawa

Dolnośląskie

Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne, Pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław

 

3. Wystąpił niezależny od nas problem z telefonem Olimpiady, który będziemy starali się jak najszybciej naprawić. Na tą chwilę proszę o kontakt pod numerem telefonu: 692 618 741.